About

Andrea Stašková

(*1973 Lanškroun)

 

Výstavy:209F02CF-E090-402B-932408443E0A6E31

galerie Bohéma Olomouc

galerie Pex Letovice

zámek Linhartovy

zámek Lysice

muzeum Lanškroun

Glastec Düsseldorf

Tendence Frankfurt nad Mohanem

 

Realizace:

smuteční síň Lanškroun

kaple Domova seniorů Lanškroun

secesní vila firmy SOMA

oltář kostela Sv. Václava v Lanškrouně

Obřadní síň Štíty

další soukromé interiéry a veřejné společenské prostory

 

Čistě technicky je fusing technika, kdy se spéká sklo z různě nařezaných a nadrcených barevných kusů. Ale pro mě je fusing způsob sebevyjádření. Nutím sklo, aby se slilo do barevných struktur a motivů tak, aby nesly emoce. Náladu. Vzpomínku. Dobu jásavých barevných experimentů už mám za sebou. Moje skla se snaží vyvážit barevnost a ornament, promlouvat skrze tvar a povrch. Protože sklo je potěšení nejen pro oko, ale i pro hmat. Ať už tvořím geometricky čistí linie nebo se tvary rozlejí do sebe, vždycky je výsledek tentýž. Unikátní kus skla, které je trojrozměrným obrazem.

Tvorba pomocí fusingu je vždycky plná překvapení. I když s ní pracuji od roku 2000, pořád mám co objevovat. Někdy jen drobné detaily rozhodují o celkovém výsledku. Odstíny musí ladit v kompozici a žádná abstraktní struktura není zcela náhodná. U skla musím vždycky počítat se světlem, není to plátno, které se dopadem světla nemění, ale prostupná látka. Světlo je neviditelný pomocník uměleckého skláře. Jdu mu barvami a tvarováním skla naproti, dotváříme spolu podobu myšlenek a pocitů, které chci vyjádřit. Malíři neznají průhlednou barvu, my skláři ano.

—————————————————————————————————————————————————————————

Technically the fusing technique is when the glass is fused together from different colored cut and shredded pieces. But for me, the fusing is method of self-expression. I make glass that is melted into color themes and structures to express the emotions. Moods. Memories. The time of wild color experiments is already behind me. My glass is trying to balance color and ornament, speaking through shape and surface. Since glass is not only delight for the eye, but also for the sense of touch. Whether I create geometrically clean lines or the shapes that spill into each other, the result is always the same. A unique glass that is three-dimensional art piece.

Creation through fusing is always full of surprises. Although I work with it since 2000, I still have a lot to discover. Sometimes only small details decide the overall outcome. Shades must tune into the composition and no abstract structure is completely random. With glass I always have to count with light. It is not like the canvas that the impact of light does not change, but permeable material. Light is invisible assistant of glassmaker. By painting and shaping the glass together we are creating thoughts and feelings that I want to express. Painters do not know the transparent color, but we glassmakers do.